Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji

Celem zajęć jest zapobieganie problemom z czytaniem, pisaniem i liczeniem u dzieci. Ponieważ dysleksja związana jest w głównej mierze z zaburzeniami w sferze analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej, zajęcia polegają przede wszystkim na intensywnej pracy w tych obszarach.

Wsparcie terapeutyczne jest szczególnie potrzebne dzieciom w młodszym wieku szkolnym, u których jednocześnie występuje kilka spośród następujących problemów.

W zakresie mowy:

 • zniekształcenie nazw,
 • trudności w zapamiętywaniu nazw i dłuższych sekwencji słownych lub serii nazw (np. nazwy dni tygodnia, miesięcy),
 • mylenie nazw zbliżonych fonetycznie,
 • używanie nieprawidłowych przedrostków, przyimków,
 • zbyt długie utrzymywanie się w mowie dziecka agramatyzmów i neologizmów.

W zakresie słuchu zaburzone:

 • zapamiętywanie piosenek i wierszyków,
 • odtwarzanie rytmu,
 • zapamiętywanie dłuższych sekwencji,
 • rozumienie dłuższych i złożonych poleceń słownych,
 • dzielenie wyrazów na sylaby i składanie ich w całość (analizie i syntezie wyrazów).

Zjawiska związane z percepcją i pamięcią wzrokową:

 • nieporadność w rysowaniu (rysunki treściowo bogate, lecz bardzo ubogie i prymitywne graficznie),
 • trudności w budowaniu z klocków,
 • problemy z układaniem obrazków, znajdowaniem brakującego elementu obrazka,
 • trudności w dostrzeganiu szczegółów różniących obrazki.

Zaburzenia motoryki:

 • trudności w opanowaniu czynności samoobsługowych i czynności grafomotorycznych (dziecko nie lubi rysować, rysuje nieporadnie),
 • niska sprawność ruchowa dziecka: słabo biega, długo uczy się jeździć na rowerze, itp.,
 • opóźnienie kształtowania się lateralizacji przejawia się oburęcznością (dziecko do końca okresu przedszkolnego używa na zmianę ręki prawej i lewej).

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy Wasze dziecko skorzysta na zajęciach z logopedą, zapraszam do kontaktu! Chętnie udzielę odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.