Terapia specyficznych zaburzeń językowych

Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku szkolnym i starszych przedszkolaków. Polegają na wspieraniu dziecka w przyswojeniu umiejętności prawidłowej percepcji i ekspresji mowy, co może znacząco przyczynić się do osiągania lepszych rezultatów na późniejszych etapach edukacji.

Szczególny nacisk podczas terapii specyficznych zaburzeń językowych (terapia SLI) kładę na obszar morfologiczno-składniowy języka. Zajęcia obejmują jednak wszystkie aspekty rozwoju mowy. Terapia to zawsze proces długotrwały, który wymaga regularnych spotkań i ćwiczeń z logopedą dla dzieci.

W Łodzi na terapię SLI zapraszam do gabinetu Pure Speak. Proszę o kontakt.