O mnie

Dorota Sendecka

mgr pedagogiki, logopeda, terapeuta emisji głosu

Gabinet Pure Speak założyłam z myślą o wspieraniu rozwoju czystej, wyraźnej, płynnej mowy zarówno u najmłodszych, jak i u młodzieży i dorosłych. Jak pisał Zbigniew Herbert, „słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość”. Ja pomagam to okno otworzyć!

Od 10 lat pracuję z dziećmi i dorosłymi w różnym wieku. Zajmuję się terapią indywidualną, a także prowadzę zajęcia profilaktyczne, zarówno we własnym gabinecie, jak i w łódzkich przedszkolach. Moi pacjenci zmagają się z różnymi wadami wymowy i innymi zaburzeniami mowy. Dzięki indywidualnemu podejściu do problemu, uważnej pracy oraz atrakcyjnym pomocom oferuję przyjemną i skuteczną terapię logopedyczną.

Doświadczenie


Pracowałam w różnych placówkach na terenie województwa łódzkiego, które dały mi doświadczenie niezbędne do profesjonalnej pracy z dziećmi. Były to prywatne przedszkola, Żłobek Miejski nr 1 w Łodzi, Świetlica Środowiskowa PCK w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowo praktykę logopedyczną odbywałam w: CZMP, Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, Centrum słuchu i mowy SURDUS, przedszkolu miejskim nr 114 w Łodzi (integracyjnym), Centrum terapii i twórczego rozwoju DELFIN.

Ważniejsze odbyte kursy i szkolenia

  • SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja.
  • Oddziaływania logopedyczne z dzieckiem z opóźniającym się rozwojem mowy.
  • Jak nauczyć dziecko mówić? Budowanie systemu językowego u dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy.
  • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
  • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania.
  • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu.
  • Lewopółkulowe strategie uczenia się w oparciu o podręcznik „Kocham szkołę” prof. Jagody Cieszyńskiej.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień.
  • Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania (certyfikat).

Chcą Państwo wiedzieć, jak pracuję?
Zapraszam do zapoznania się z ofertą gabinetu.

Pure Speak – logopeda dla dzieci, Łódź