Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną to alternatywa dla obowiązującej w szkołach metody czytania opierającej się na głoskowaniu. Jak podkreśla autorka metody, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, dzieciom żyjącym w dzisiejszym świecie, w którym stymulowane są głównie obrazem, dużo łatwiej jest odbierać całości mające dla nich znaczenie (sylaby) niż pojedyncze litery.

Metoda ta wykorzystywana jest z powodzeniem do wczesnej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym, które zagrożone są dysleksją, a także do pracy z dziećmi niesłyszącymi o obniżonych zdolnościach intelektualnych oraz z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Pure Speak – jeśli szukają Państwo dobrego logopedy w Łodzi, zapraszam do kontaktu.