Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna stawiana jest zwykle podczas jednego 60-minutowego spotkania. W wyjątkowych sytuacjach do przeprowadzenia kompletnej diagnozy niezbędne są dwa spotkania.

Diagnoza obejmuje wywiad z rodzicami oraz obserwację i badanie logopedyczne dziecka. Celem diagnozy jest sprawdzenie poziomu rozwoju mowy, określenie rodzaju problemu i jego przyczyn u danego pacjenta, a także wstępna weryfikacja możliwości pacjenta.

Prawidłowo postawiona diagnoza może znacznie usprawnić proces terapeutyczny.

Zapraszam do umówienia się na spotkanie z logopedą dla dzieci w Łodzi.